Rozmiar: 15909 bajtów

- 030 -

1358, 3 I, Praga (Praga)

des dritten Tages des Monats genannt Januarius zu latine

Karol IV cesarz (Karll ... Romisher ... zu Beheim) zatwierdza dokument z 1357, 8 XII (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. III, Wrocław 1990, nr 610) dotyczący ugody w sprawie dziedziczenia Koźla (Kosel).

Kopia: AP Wrocław, Rep. 33, III 22A.
Druk: CGD, II, s. 254, nr XXVII.
Regest: RBM, VI, nr 727.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów