Rozmiar: 15909 bajtów

- 032 -

1358, 9 I

fer. secunda post festum Epyphaniae

Rajcy m. Wrocławia sprzedają dożywotnio Piotrowi z Kluczborka (Petrus de Cruczeburg) za sumę 80 grzywien 8 grzywien rocznego czynszu z dochodów rady. Po śmierci nabywcy czynsz ten miał przypaść kościołowi Marii Magdaleny we Wrocławiu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 37.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów