Rozmiar: 15909 bajtów

- 037 -

1358, 23 I, Otmuchów (Othmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus) wspólnie ze starszymi miasta Nysy (Neisse) rozstrzyga spór między Henczkiem (Henczco) wójtem dziedzicznym w Paczkowie a rajcami tego miasta w ten sposób, że w wypadku zaistnienia nowych sporów między nimi, jeżeli będzie winny wójt, to zmuszony on będzie sprzedać wójtostwo, w przeciwnym wypadku rajcy będą zobowiązani zapłacić biskupowi karę pieniężną.

Świadkowie: Hanko syn wójta Henczkona, starosta nyski, Elgerus Spyel burgrabia otmuchowski (Ottmachau), Leon Maros wójt dziedziczny w Otmuchowie, Piotr Grosshener (Petrus), Hanko Wilhelmi mieszczanin nyski i Jan notariusz biskupi.


Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. l32a, nr 9, Dep. Patschkau.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów