Rozmiar: 15909 bajtów

- 039 -

1358, 25 I, Lubliniec

Albert książę wielkostrzelecki za zgodą swej córki Elżbiety darował Merbotowi Świętopełkowi synowi Stefana von Zirowa jako własność dziedziczną zamek Droniowitz z przynależnymi do niego wsiami: Gross Droniewitz, Boronow i Kochanowitz, nadto nadał on jemu wyższe prawa książęce w Harboltowitz i Cieschowa oraz pełne sądownictwo w jego dobrach, udzielając mu prawa karania przestępców przez bicie, wieszanie, ścinanie, okaleczenie, oślepienie, grzebanie żywcem, łamanie kołem i przez pojedynek.

Wzmianka: A. Weltzel, Geschichte der Stadt Guttentag, Ratibor 1882, s. 11.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów