Rozmiar: 15909 bajtów

- 042 -

1358, 6 II Lubin

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Lubina potwierdza dokument Wacława I księcia Śląska i pana Legnicy dla szpitala Św. Mikołaja w Legnicy z 1352, 5 III, Legnica (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. II, Wrocław 1983, nr 639).

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: niem., AP Legnica, Dok. m. Legnicy, nr 81.
Regest: Z. f. G. Schl., VII, s. 12; A. Sammter, Chronik d. Stadt Liegnitz, t.I. Legnica 1864, s. 543, nr 81.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów