Rozmiar: 15909 bajtów

- 043 -

1358, 9 II

fer. sexta ante dominicam Esto Mihi proxima

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedają dożywotnio Katarzynie Trütbeikinne z Nysy (Nyssa) 3 grzywny rocznego czynszu za 21 grzywien. Po jej śmierci czynsz ten miał przejść na rzecz rady miasta Wrocławia.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 37.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów