Rozmiar: 15909 bajtów

- 045 -

1358, 10 II

Sabbato post Valentis

Otto z Nysy (Nysa) mieszczanin wrocławski sprzedał Małgorzacie (Margaretha) wdowie po Tylonie pisarzu (Tilo) jej synom Franciszkowi (Francizco) i Leonardowi (Leonhardus) oraz córce Annie (Anna) 20 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swoich dóbr we wsi Królikowice k. Wrocławia (Krolkowiz). Opiekunami nabytych dochodów zostali mianowani Henselinus z Nysy (Nissa) i Mikołaj Dumelosi (Nicolaus).

Świadkowie: Franczko de Somirvelt rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Hanko z Krakowa ( Cracouia), Jan Sexbechir (Johannes).


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 539.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów