Rozmiar: 15909 bajtów

- 046 -

1358, 14 II, Oleśnica (Olsna)

in die Cinerun

Konrad I książę Śląska, pan Oleśnicy (Conradus ... dux Zlezie ... dominus Olsniczensis et Cozlensis) oświadcza, że w jego obecności Pirske de Gaveron sprzedał Tamonowi de Hayn (Thamonus) wasalowi książęcemu oraz jego spadkobiercom wszystkie swoje dobra zwane "Busekka" ("Buschka") położone w dystrykcie sycowskim wraz ze wszelkimi przynależnościami i prawami związanymi z tymi dobrami. Książę potwierdził dokonaną transakcję i posiadanie nabytej ziemi przez Tamona na prawach lennych.

Świadkowie: Friczko de Grodis (Friczco), Szymon de Rosow (Symon), Gumpertus ze Śliwic k. Oleśnicy, Pakosław z Twardogóry (Pacoslaus) i Jan Remundo (Johannes) notariusz książęcy "ad premissa".


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 92-93.
Druk: Siles. rer. script., III, s. 134, nr CLV.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów