Rozmiar: 15909 bajtów

- 047 -

1358, 14 II, Wrocław

in die b. Valentini

Rajcy, ławnicy, przysięgli i starsi cechów miasta Wrocławia zawarli ugodę w bliżej nie znanej sprawie z klasztorem Św. Wincentego we Wrocławiu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 104 (Matrica s. Vincentii, s. 19-20).


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów