Rozmiar: 15909 bajtów

- 049 -

1358, 17 II, Wrocław (Wrat[islauia])

Sabbato ante Invocavit

Pełnomocnik starosty wrocławskiego stwierdza, że Henryk de Swenkenvelt (Henricus) wraz ze swą małżonką Matyldą (Mechtilda) sprzedali Bartłomiejowi sołtysowi w Węgrach k. Strzelina (Wangern) 8 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Schlesow k. Wrocławia.

Świadkowie: Hermannus de Borznicz, Franczko de Somirveld (Franzco), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryk Slancz (Henricus), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracovia), Jan Sexbechir (Johannes), Henlinus z Głogowa (Glogovia) i Dytmarus kanclerz księstwa wrocławskiego.


Regest AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2317.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów