Rozmiar: 15909 bajtów

- 052 -

1358, 27 II, Wrocław

Przecław biskup wrocławski zezwala klasztorowi Klarysek na odstąpienie dożywotnio Bolkowi II księciu świdnickiemu prawa patronatu nad kościołem parafialnym w Świdnicy. Po śmierci księcia prawo to miało znów należeć do mniszek.

Regest: W. Urban, Regesty dokumentów parafii w Świdnicy, "Roczniki Teologiczne Śląska Opolskiego", R.2 (1970), s. 325, nr 22.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów