Rozmiar: 15909 bajtów

- 057 -

1358, 9 III, Brzeg (Brega) - actum (Brege)

fer. sexta post dominicam Quadragesimae qua in ecclesia Oculi decantatur

Ludwik I książę Śląska i pan Legnicy, Brzegu i Lubina (Ludwicus ... Slesie et dominus Legniczensis, Bregen[sis], Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Łucja (Luda) żona Ramfolda Borutha (Ramfoldus Borutha) sprzedała swój folwark (allodium) w Zabardowicach k. Oławy (Siffridisdorf) z zabudowaniami, gruntami uprawnymi, łąkami, sołectwem i należącym do niego 1/2 łana wraz ze wszystkimi przynależnościami i prawami, jakie na tych dobrach posiadała. Małgorzacie (Margaretha) żonie Apecza de Wedrow (Apeczo) oraz jej spadkobiercom w posiadanie na prawach lennych. Po śmierci Małgorzaty dobra te miały przejść na własność jej męża Apecza (Apeczco), po jego zaś śmierci na dzieci owej Małgorzaty, tak z poprzednich małżeństw Małgorzaty, jak i ze związku małżeńskiego z Apeczem (Apeczkiem). Książę zatwierdza Małgorzacie posiadanie tych dóbr z prawami alienacji.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus) rycerz, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenko de Schonow), Myrzanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Engilg[eri] (Hanco), Henryk de Rechinberg (Henricus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presentia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 63 i nn.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów