Rozmiar: 15909 bajtów

- 056 -

1358, 9 III

an dem nehesten vrytage vor metevasten

Rajcy strzegomscy (Stregonienses) za zgodą Bolka II księcia Śląska, pana Książa i Świdnicy (Bolkin... von Furstinberg... czur Swidnicz), starszych cechów i mistrzów cechowych oraz ławników strzegomskich nadali prawa kramarzom handlującym żelazem, mianowicie mogli oni sprzedawać je tylko w kramach w dni targu tygodniowego.

Druk: CDS, VIII, nr XXXVII.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów