Rozmiar: 15909 bajtów

- 058 -

1358, 10 III

Papież Innocenty VI udziela prowizji na kanonię wakującą w kościele katedralnym w Zagrzebiu (Zagrabia, Jugosławia) Piotrowi synowi Henryka z Oleśnicy (Petrus Henrici de Olsna), klerykowi diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).

Regest: MVB, II, s. 285, nr 729; Bull. Pol., II, s. 141, nr 862.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów