Rozmiar: 15909 bajtów

- 060 -

1358, 14 III, Avignon (Auinion, Francja)

die quarta decima mensis Marcii

Guillelmus de Portutz notariusz publiczny diecezji Clermont-Ferrand (Claramons, Francja) stwierdził, że w procesie przed audytorem Geraldem (Geraldus de Podiofulconis) kanonikiem kościoła w Limoges (Lemonium, Francja) o kanonikat w katedrze wrocławskiej wystąpili Mikołaj de Schellindorf i Piotr Wraczkonis de Cursancowicz oraz prokurator tego ostatniego Daniel z Legnicy (Daniel de Legnicz). Sporna między nimi prebenda w kościele wrocławskim ustanowiona została przez nieżyjącego już Bolka cieszyńskiego (Bolco) z dochodów we wsi "Laurencii villa". Daniel jako prokurator Piotra odpowiedział na zarzuty Mikołaja de Schellindorf, które przedstawił jego prokurator Wilhelm ( Guillelmus). Stwierdził w nich, że na życzenie Piotra kustosz katedry wrocławskiej Mikołaj w październiku 1356 r. udał się do wsi "Laurencii villa" i nakazał chłopom oraz sołtysowi, aby dziesięciny związane z prebenda, którą niegdyś posiadał książę Bolko cieszyński, płacili nie Mikołajowi de Schellindorf, lecz Piotrowi Wraczconis, a w listopadzie 1356 r. polecił kapitule dawać Piotrowi dochody należące do prebendy Mikołaja, co stało się pod nieobecność tegoż Mikołaja. Piotr odpowiedział, że nie uwierzy w to bez dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Świadkowie: magistrzy Wilhelm de Bosco (Guillelmus), Jan de Longonnuello i Bernard Johannis - notariusze publiczni.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Z 10.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów