Rozmiar: 15909 bajtów

- 062 -

1358, 21 III, Wrocław (Wratislauia)

XII Kal. Aprilis

Piotr prepozyt opolski i oficjał wrocławski (Petrus ... Opoliensis ... Wratislauiensis) potwierdził, że w jego obecności Janna z Mazurowic k. Środy Śl. (Janna de Masoruicz) i jej córka Dorota (Dorothea) pod karą ekskomuniki i groźbą kary pieniężnej zobowiązały się wobec prokuratora i syndyka opata klasztoru lubiąskiego Jana Conoplata (Johannes Conoplath ... Lubensis), że z tytułu dziesięcin polowych będą płaciły 3 wiardunki z 2 łanów posiadanych i użytkowanych w Mazurowicach, poczynając od daty wystawienia dokumentu przez okres 3 lat, a w okresie następnym w wysokości l wiardunku rocznie. Oświadczenie Janny i jej córki miało obowiązywać również dziedziców tych dóbr, jako zgodne z prawem. Janna przyrzekła również w imieniu swoim i swoich następców, że nie będą podejmowane przeciw temu zobowiązaniu żadne przeciwdziałania.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 324, 197.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów