Rozmiar: 15909 bajtów

- 063 -

1358, 22 III

fer. quinta ante Palmarum

Heinzco de Reste sprzedał Adelajdzie wdowie po Janie Rothe (Adalheyda ... Hannus Rothe), mieszczaninie wrocławskim, 3 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Piotrkowie Borowskim k. Strzelina (Petrikow).

¦wiadkowie: Herman de Porsnicz (Hermannus), Franzco de Sommervelt - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Hanko z Krakowa (Hanko de Cracouia), Jan Sexbechir (Johannes), Henlin z Głogowa (Henlinus de Glogouia), Henryk Slancz (Heinricus).


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 955.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów