Rozmiar: 15909 bajtów

- 070 -

1358, 5 IV, Brzeg (Brega)

fer. quinta infra Octauas Pasche

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Ludvicus ... dux Slesie ... Legnicensis ... Bregensis) oświadcza, że w jego obecności Jeszko Qwos (Jesco) przekazał ze swojego dominium żonie Małgorzacie (Margaretha) i jej spadkobiercom 15 grzywien rocznego czynszu z dochodów, które posiada we wsiach Golanka k. Legnicy (Heyda) i w Ścinawie k. Oławy (Thewtunicalis Stinauia), oraz z podatków książęcych z prawem alienacji po śmierci darczyńcy i z innymi prawami, tak jak zostało to opisane w dokumencie ojca wystawcy Bolesława III dla owego Jeszka. Wystawca potwierdza to nadanie.

Świadkowie: Myzanus z Pogorzeli (Pogrella), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzanthca, Szymon z Godziszowa k. Oławy (Symon de Rorow), Peczo Yngrami (Peczo Yngramus) i Jan proboszcz z Oławy (Johannes plebanus de Olauia), który spisał ten dokument z polecenia księcia.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 43.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów