Rozmiar: 15909 bajtów

- 079 -

1358, 8 IV, Avignon (Auinion, Francja)

VI Id. Aprilis

W związku z supliką Jana Zelma (Johannes Zelm) kuzyna biskupa w Gurk (Gurcensis, w Karyntii, Austria) papież Innocenty VI nadaje kantorię w kościele lubuskim (Lubicensis) dla Leucolda Zelm syna nieżyjącego już Hinczkona Zelm (Leucoldus nati quondam Hinczconis Zelm), kuzyna suplikanta, zwolnioną przez Piotra (Petrus de Cuncindorf), który osiągnął archidiakonat w Horsowii (Horsovia) w diecezji praskiej (Pragensis).

Druk: MVB, II, s. 301 i n., nr 767.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów