Rozmiar: 15909 bajtów

- 082 -

1358, 8 IV, Avignon (Avinion, Francja)

VI Id. Aprilis

W związku z supliką rycerza Ottona z diecezji ołomunieckiej (Otto... Olomucensis), brata biskupa w Gurk (Gurcensis, Austria), papież Innocenty VI rezerwuje prowizję na kanonikat i prebendę, która się zwolni w kościele wrocławskim (Wratislauiensis), dla Mikołaja syna nieżyjącego już prezbitera z diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) Seduschia z Głogówka (Nicolaus filii quondam Seduschii de Parua Glogouia).

Druk: MVB, II, s. 302, nr 768.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów