Rozmiar: 15909 bajtów

- 083 -

1358,11 IV

die XI mensis Aprilis

Jan syn Haodislaja (Johannes Haodislay de Noua Domo) kanonik, prebendariusz kościoła katedralnego wrocławskiego (Wratislauiensis) i archidiakon głogowski (Glogouiensis) zobowiązuje się odprowadzić po świętach Wielkanocnych 1359 roku 45,5 florena do Kamery Apostolskiej z dochodów osiąganych z beneficjow kościelnych.

Druk: MVB, II, s. 303, nr 772.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów