Rozmiar: 15909 bajtów

- 086 -

1358, 17 IV, Avignon (Auinion, Francja)

die XVII mensis Aprilis

Jan syn nieżyjącego już Mikołaja z Litomyśla (Johannes ... Nicolai de Luthomusl, CSR) zobowiązuje się odprowadzić do Kamery Apostolskiej po najbliższych świętach Wielkanocnych 20 florenów z dochodów osiąganych z kanonii i prebendy w kościele katedralnym wrocławskim (Wratislauiensis).

Excerpt: MVB, II, s. 304, nr 773.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów