Rozmiar: 15909 bajtów

- 085 -

1358, 17 IV

fer. secunda post misericordias Domini

Konrad de Reinsberg (Conradus) rezygnuje na rzecz swojego brata Jana de Reinsberg (Johannes) ze swoich dóbr w Kręsku k. Wołowa (Kranncz) z prawem połowu ryb w górę rzeki Odry (Odera) wraz z lasem olchowym położonym naprzeciw dworu, zwanym "Erlenwald", i prawami książęcymi związanymi z tymi dobrami.

Regest AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 560.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów