Rozmiar: 15909 bajtów

- 089 -

1358, 21 IV, Kłodzko (Glacz)

Sabbato ante Dominicam, qua cantatur Jubilate

Benesz de Chusnik (Benessius) starosta kłodzki (Glacz) stwierdza, że w jego obecności rycerz Hartungus de Nymandis nadał w testamencie w zamian za codzienne msze św. za zbawienie swej żony Kunegundy, rodziców, następców i innych żyjących z rodziny darczyńcy odprawiane przy ołtarzu ufundowanym przez owego Hartunga 8 solidów groszy praskich rocznego czynszu z 16 prętów dóbr we wsi Borków k. Kłodzka (Eckardisdorff), które użytkuje chłop Mikołaj syn Waltera (Nycolaus Waltheri), zakupione niegdyś przez rycerza Hartunga od nieżyjącego już Jana de Maltwitz. Czynsz ten został nadany Mikołajowi gwardianowi i całemu konwentowi Franciszkanów w Kłodzku (Nicolaus... Glacz) na odzienie i szaty liturgiczne dla mnichów. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Hanko z Czartkowic k. Złotoryi (Hanco de Cnoblouchdorf, Otto de Glaubitz starszy, Ottokarus de Glaubitz i Otto Ratoldi - wasale.


Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 160-161.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów