Rozmiar: 15909 bajtów

- 090 -

1358, 22 IV, Wrocław (Wratislauia)

X Kal. May

Piotr, prepozyt opolski i oficjał wrocławski (Petrus ... Opoliensis... Wratoslauiensis) stwierdza, że w jego obecności stawili się z jednej strony Piotr z Ząbkowic Śl. (Petrus de Frankinstein) jako prokurator Dobesza z Domanic k. Świdnicy (Dobescho de Domancz), giermka ze wsi Okulice k. Kątów Wr. (Ockelicz) oraz jego żony Katarzyny (Katherina) i mieszkańców tej wsi: Jana Coloni (Johannes), Mikołaja Heynningi (Nicolaus), Kunczkona Frowen (Cunczko), Macieja Heylt (Mathias), Weytirwalchera (Weytirwalcher), Jana Goltberg (Johannes), Apeczki (Apeczco), Wacława Fistulatoris (Wenceslaus), Jana Opilionis (Johannes), Mikołaja Scauelnicz (Nicolaus), Jana Morack (Johannes), Gduczka Neugebwer (Gduczkonus), Mikołaja Sigellatoris (Nicolaus), Katarzyny, Wenczkina (Wenczkinus), Tomasza (Thomas) i Mikołaja (Nicolaus) oraz innych, który legitymował się instrumentem notarialnym uprawniającym go do pełnomocnictw, a z drugiej strony Jan Bankow (Johannes) altarzysta i kustosz w kościele parafialnym Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wratislauia) jako prokurator Piotra zwanego Bauari (Petrus) altarzysty przy kościele parafialnym w Kluczborku (Cruczeburg) w celu zawarcia za zgodą Mikołaja księcia Śląska i pana Ziębic (Nicolaus ... Slesie et dominus Munsterbergensis) oraz starosty kąckiego (Kanthensis) umowy kupna - sprzedaży. Mianowicie strona pierwsza sprzedała drugiej 4 grzywny rocznego czynszu z 8 łanów we wsi Okulice k. Kątów Wr. (Ockelicz). Nabyty czynsz miał być przeznaczony na utrzymanie ołtarza i altarzysty w kościele parafialnym w Kluczborku i miał być uiszczany pod karą ekskomuniki.

Świadkowie: Jan de Lesseck (Johannes) prepozyt, Teodoryk archidiakon lubuski (Theodoricus ... Lubucensis), Jan Gebilleri (Johannes) joannita, Piotr de Crinczindorf (Petrus), Marcin z Piotrowiczek k. Trzebnicy (Martinus de Petirwicz), Konrad de Plaw (Conradus) kleryk i notariusz publiczny oraz Herman z Bukowic k. Trzebnicy (Hermannus de Frankenlwid) kleryk lubuski (Lubucensis).

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep, 12, nr 6.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów