Rozmiar: 15909 bajtów

- 011 -

1358 (przed 23 IV)

Mikołaj Mały książę Śląska, pan Ziębic (Nicolaus ... Slezie ... Munsterberg) stwierdza, że Jan (Johannes), Konrad (Conradus) i Mikołaj (Nycolaus) bracia zwani de Richinbych, w imieniu własnym oraz Gertrudy (Gertruda) wdowy po rycerzu Kunczku (Cunczko de Richinbach) nadali Agnieszce (Agnetha) żonie Hermana de Richinbach (Hermannus) jako dotalicium 30 grzywien rocznego czynszu z ogrodów położonych w pobliżu Ziębic (Munsterberg), a należących do wójtostwa dziedzicznego w Ziębicach. Jednocześnie Agnieszka ustanowiła swym opiekunem (provisor) Jana zwanego Wustenhuben. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Druk: (z formularza) Z. f. G. Schl. XXVII, s. 322.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów