Rozmiar: 15909 bajtów

- 012 -

1358 (przed 23 IV)

Mikołaj Mały książę Śląska, pan Ziębic (Nycolaus ... Slezie ... in Munsterberg) oświadcza, że w jego obecności Andrzej zwany de Eychholcz sprzedał za 30 grzywien Jakubowi zwanemu z Opola (Jacobus dictus de Opul), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom, 5 grzywien rocznego czynszu ze wsi: Jasienica k. Ziębic (Heynczendorf), Myszkowice k. Ząbkowic Śl. (Miscowicz) i Siodłowice k. Ząbkowic Śl. (Sczapilwicz). Czynsz ten został sprzedany za zgodą chłopów i wszystkich użytkowników dóbr w tych wsiach, którzy zobowiązali się wobec Tyczka (Ticzko) sługi Jakuba płacić go. Jednocześnie Andrzej de Eychholcz i jego spadkobiercy zastrzegają sobie prawo odkupu za sumę sprzedaży bez określenia warunków dotyczących okresu działania tego prawa. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Druk: (z formularza) Z. f. G. Schl., XXVII, s. 322-323.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów