Rozmiar: 15909 bajtów

- 019 -

1358? (przed 23 IV)

Maciej z Trenczyna komes (Mathias comes de Trencz, CSR) oświadcza, że w jego obecności oraz Mikołaja Małego księcia Śląska i pana Ziębic (Nicolaus... dux Slezie ... Munsterbergensis) Jan zwany de Bebirsteyn w imieniu własnym i swojego brata Suweringa (Suweringus) oświadczył, iż na podstawie zapisu w księdze sądu dworu książęcego w Ziębicach (Munsterberg) przedstawił, że zgodnie z prawem uzyskał 130 grzywien tytułem strat na dobrach Wincentego z Lubnowa k. Ziębic (Vincencius de Libnow) we wsi Doboszowice k. Ziębic (Hertwigswald), na co ów Wincenty wyraził zgodę. Lennicy księcia Mikołaja orzekli w związku z tym, że ów Jan z bratem Suweringem mają prawo sprzedaży lub zastawu owych dóbr na sumę 130 grzywien.

Druk: (z formularza) Z. f. G. Schl., XXVII, s. 329-330.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów