Rozmiar: 15909 bajtów

- 020 -

1358? (przed 23 IV)

Mikołaj Mały książę Śląska, pan Ziębic (Nycolaus dux Slezie... Munsterberg) oświadcza, że w jego obecności Yzer zwany de Werda, syn zmarłego Zachariasza de Werda (Zacharias), w imieniu własnym oraz braci Jana (Johannes) i Zachariasza (Zacharias) zastawił na 18 grzywien Kunadowi (Cunadus de Hayn) 2 łany oczynszowane we wsi Dzierżkowa k. Strzelina (Decziesdorf) z prawem poboru czynszu rocznego z tych łanów, prawami książęcymi, prawem sądowniczym, całkowitym zwolnieniem od służby konnej, z prawem wykupu w ciągu 1 roku. W wypadku niewykupienia ów Kunad winien im dodać 4 grzywny i odtąd będzie te łany posiadać z pełnym prawem. Książę zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Piotr z Domanic k. Świdnicy (Petrus de Domancz).


Druk: (z formularza) Z. f. G. Schl., XXVII, s. 330-331.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów