Rozmiar: 15909 bajtów

- 091 -

1358, 23 IV, Wrocław (Wratislauia)

IX Kal. Maii

Piotr prepozyt opolski i oficjał wrocławski (Petrus ... Opoliesis et... Wratislauiensis) oświadcza, że w jego obecności Piotr (Petrus) i Mikołaj de Ziczin (Nicolaus) dziedzice wsi Karnków k. Strzelina (Arnoldisdorf) w swoim imieniu i swoich braci Ottona (Otto) i Jana (Johannes) sprzedali Mikołajowi ze Lwówka i Tomaszowi (Thomas), wikariuszom i altarzystom przy katedrze wrocławskiej, oraz ich następcom 6 grzywien rocznego czynszu za 60 grzywien ze wszystkich dóbr w tej wsi. Prepozyt Piotr stwierdza, że czynsz ten dla obu wikariuszy kupili Herman Hornechin (Hermannus), kanonik regularny w klasztorze NM Panny "na Piasku" we Wrocławiu, oraz wikariusze i altarzyści kościoła katedralnego: Mikołaj Ryk (Nicolaus), Jakub z Prochowic k. Legnicy (Jacobus de Parchuicz) i Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg), mansjonariusz katedralny, wypełniając ostatnią wolę nieżyjącego już Andrzeja de Raslauicz (Andreas), kantora katedry wrocławskiej, fundatora ołtarza w tym kościele, który otrzymał od kapituły prawo patronatu nad tym ołtarzem. Wystawca oświadcza jednocześnie, że do uiszczania sprzedanego czynszu zobowiązali się dziedzice wsi, sołtys wsi Karnków oraz następujący chłopi użytkujący dobra, z których miał on być pobierany: Jan Syfridi (Johannes), Jan Sutoris (Johannes), Marcin z Cierpic k. Strzelina (Martinus de Tyrpicz), Mikołaj Syburge (Nicolaus), Mikołaj Waltheri (Nicolaus), Mikołaj Heynrici (Nicolaus), Elżbieta wdowa po Pawle (Elisabeth relicta Pauli), Hildebrand, Peczko Hermanni (Peczco), Mikołaj circa fontem (Nicolaus), Konrad Longus (Conradus), Piotr syn Hildebranda (Petrus), Slabconus Scolaris, Haynczco Conradi, Anselm Ertmanni, (Henselinus), Mikołaj Czegener (Nicolaus), Jakub de Peczoldynne (Jacobus), Heynczko de Peczoldinne, Henryk syn Scolara (Heynricus Scolaris), Peczko der Peczoldinne, Eydem Heynachii, Trayros Petri Lupi, Mecze wdowa po Reynczku (Reynczco), Katarzyna wdowa po Andrzeju (Katherina relicta Andree), Jan Wirow (Johannes), Mikołaj Peysil, (Nicolaus), Stefan syn Katarzyny (Stephanus filius Katherine) byłej karczmarki, Piotr Erermann (Petrus), Maciej karczmarz (Mathias).

Świadkowie: Stanisław Cebulka (Staszko Czebulka), Jan Kethirlini (Johannes) - wikariusze wrocławscy (Wratislauienses), magister Jan (Johannes) rektor szkoły katedralnej we Wrocławiu, Jan Modlici (Johannes), Piotr z Bolesławca (Petrus de Boleslauia) i Jan de Cunczindorf (Johannes) - klerycy i notariusze publiczni.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. N 35.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów