Rozmiar: 15909 bajtów

- 092 -

1358, 24 IV, Wrocław (Wrat[islauia])

in crastino st. Georgii Martiris

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Cunadus zeznał w imieniu swojego brata Stanisława Ślepego z Krajkowa k. Wrocławia (Stach in Craycow), że sprzedał za 5 1/2 grzywien roczny czynsz w wysokości 13 skojców z 1 łana w Krajkowie Peczkowi Beyr (Peczko), Hankowi Budissin (Hanko), Hankowi synowi Dominika (Hanko Dominici) i Dominikowi (Dominicus) mieszczanom wrocławskim z prawem alienacji i prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nieuiszczania czynszu. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Czamborius z Księgnic k. Środy Śl. (Knegnicz), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir (Johannes) i Henryk Slancz (H[i]nr[i]cus) - wasale, Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 2v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów