Rozmiar: 15909 bajtów

- 096 -

1358, 28 IV, Praga (Praga)

an dem nehisten Sunnabent noch sente Marcus tag des heiligen Evangelisten

Karol IV cesarz (Karl ...Romischer Keiser ... zu Behenn) oznajmia, że jego stryj Wacław I książę Śląska, pan Legnicy (Wenczlaw ...Slezien ... zu Lignicz) w jego obecności sprzedał jego szwagrowi Bolkowi II księciu Śląska, panu Świdnicy i Jawora (Bolke... in Slezien... zu der Swidnicz... zu dem Jawr) połowy miast Brzegu (Brieg) i Oławy (Oław) ze wszystkimi przynależnościami. W wypadku jeżeli książę Bolko (Bolke) nie doczeka się następcy, wówczas kupione przez niego części obu miast z przyległościami winny wrócić do księcia Wacława (Wenczlau) i jego następców. Jeżeli książę Bolko II świdnicki zostawi następcę, wówczas Wacław lub jego następcy winni wykupić te miasta bez zwłoki i sprzeciwu. Jeśliby Bolko kupił lub wykupił coś w tych miastach, to po jego bezpotomnej śmierci przypadnie to Wacławowi darmo, a gdyby Bolko miał następcę, to będzie on musiał oddać dokupione dobra Wacławowi w ramach spłaty 2500 grzywien. Nadto książę Wacław (Wenczlaw) stwierdził również w obecności cesarza, że Bolko II świdnicki (Bolke von der Swidnicz) winien podzielić się równą częścią z nabytych miast z nim i jego bratem księciem Ludwikiem I legnickim (Ludwig) bądź ich następcami do najbliższych Zielonych Świąt. Wszyscy wymienieni książęta śląscy bądź ich następcy mają posiadać swoje księstwa jako lennicy króla Czech (Behem). Datum per Rudolphi de Frideberg notariusza cesarskiego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 3, nr 4.
Druk: Lehns u. Besitzurk., I, s. 334-336, nr 34.
Excerpt: RBM, VI, s. 803.
Regest: CDS, IX, s. 24, nr 151; Z. f. G. Schl., VI, s. 12.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów