Rozmiar: 15909 bajtów

- 098 -

1358, 1 V, Brzeg

Wacław I i Ludwik I książęta legniccy dają brzeskiej Żydówce Lazarissie list żelazny zapewniający jej synom i ich rodzinom wolność i nietykalność osobistą na okres 3 lat (1 V 1358 - 1 V 1361). Identyczny list otrzymała również Żydówka brzeska Danielissa wraz z rodziną.

Regest: Z. f. G. Schl., VII, s. 18.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów