Rozmiar: 15909 bajtów

- 099 -

1358, 1 V

Ludwik I i Wacław I książęta brzesko-legniccy zawarli z Mirsanem z Pogorzeli k. Brzegu układ na 1 rok dotyczący charakteru i sposobów obrony ziemi brzesko-oławskiej.

Wzmianka: A. f. Schl. Kirchengesch., XX (1962), s. 270.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów