Rozmiar: 15909 bajtów

- 102 -

1358, 8 V, Praga (Praga)

fer. tercia in Rogacionibus

Jarosław de Sternberch (Jaroslaus) i jego córka Małgorzata (Margaretha), wdowa po Bolku księciu kozielsko-bytomskim (Bolco Cozlensis et Bythumiensis), w obecności Karola IV cesarza (Karolus ... Romanorum Imperator ... et Boemie rex) zrzekli się na rzecz obecnych Konrada I księcia oleśnickiego (Conradus ... dux Oisniczensis) i Przemysława I księcia cieszyńskiego (Przemislaus Teschinensis) wszelkich praw z tytułu dotalicii lub innych podstaw do dystryktów: kozielskiego (Kozlensis), pyskowickiego (Pyscouiensis), toszeckiego (Tostensis) i bytomskiego (Bythomiensis), a także do wsi Sakraw, które to terytoria i dobra były należne owej Małgorzacie tytułem oprawy wdowiej. Jednocześnie unieważniają oni wszelkie dokumenty dotyczące tych posiadłości oraz zrzekają się wszelkich pretensji.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 216.
Druk: Siles. rer. script., III, s. 123, nr CXXXII; Lehns u. Besitzurk., II, s. 429, nr 18.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów