Rozmiar: 15909 bajtów

- 104 -

1358, 14 V, Świdnica (Swidnicz)

in dem nehestin Montage vor Pfingsten

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... in Slezien ... Fürstenberg und Swidnicz) oświadcza, że nakazał rajcom wrocławskim (Braslaw) wykonać zabezpieczenie przepływu rzeki we wsiach: Lossenplocz, Zabłoto k. Środy Śl. (Sabolot), Samborz k. Środy Śl. (Tschamborndorf) i Jarosław k. Środy Śl. (Jerslawendorf), która przepływa również przez księstwo świdnickie.

Świadkowie: Albrecht Seckel von Richinbach, Nickel z Zebrzydowa k. Świdnicy (Seifridisdorf), Hantsche von Wiltberg marszałek książęcy, Hannus Ome, Arnold Truse, Piotr von Czedlicz (Peter) pisarz książęcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 67, nr 369.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów