Rozmiar: 15909 bajtów

- 107 -

1358, 20 V, Żagań (Sagan)

die Pentecostes

Henryk V Żelazny książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Hinricus... Slesie ... Glogouie et Sagani) zwalnia Teodoryka opata klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu (Theodricus... in Sagano) i jego następców od płacenia podatku w zbożu naliczanego od czynszu, który klasztor pobierał od chłopów z dóbr i wsi klasztornych położonych w dystrykcie żagańskim (Saganensis), a które ucierpiały na skutek rabunków i dewastacji. Zwolnienie to miało obowiązywać do czasu odnowienia stanu posiadania klasztoru.

Świadkowie: Klemens Unru (Clemens), Peczko de Panewitz i Jan Glawbis.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wroctaw, Rep. 116, nr 104.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów