Rozmiar: 15909 bajtów

- 108 -

1358, 22 V, Grodków

fer. III post diem Pentecostes

Mikołaj zwany Pokeler (Nicolaus) sprzedał Hankowi von Rosenow (Hanko) za 1/4 grzywny 1 łan gruntu w Zawsiu k. Grodkowa (Neudorf), należący do ławy sądowej w tej wsi wraz z wolnym dworem (Hof) i połową pastwiska dla owiec.

Świadkowie: Bernard de Erkebrechtssheyde (Bernhardus), Hanko sędzia dworu w Grodkowie (Grotkoviensis), Cuynlinus i Jenkelinus sołtysi z Lipowej k. Strzelina (Lypow), Jekelinus de Siffridi villa, Jan de Kansicz (Johannes) sołtys z Zawsia k. Grodkowa (Nova villa) i magister Mikołaj (Nicolaus) rektor szkoły w Grodkowie (Grotkow), qui presencia habuit in commisso.


Regest: AP Wroctaw, Rep. 132a, nr 21.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów