Rozmiar: 15909 bajtów

- 110 -

1358, 23 V, Wrocław

fer. quarta proxima post festum Penthecostes

Wilhelm opat klasztoru Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus... prope Wratislauiam) stwierdza, że Mikołaj Olifex nadał swej żonie Małgorzacie (Margaretha) tytułem oprawy wdowiej 1/3 domu, 1/3 placu przylegającego do tego domu położonego na Ołbinie (Olwing) koło karczmy klasztornej znajdującej się w pobliżu mostu oraz 1/3 wszystkich ruchomości i nieruchomości z obowiązkiem uiszczania na rzecz ww. klasztoru rocznego czynszu w wysokości 18 skojców.

Świadkowie: brat zakonny Jan z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankinsteyn), prepozyt klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu, Andrzej ze Zgorzelca (Andreas de Gorlicz), Paweł z Psiego Pola k. Wrocławia (Paulus de Hundisfelt), Kunczko z Głogowa (Cunczco de Glogouia), Peczko z Ząbkowic Śl. (Frankinsteyn), Wojciech Boemus z Pragi (Woytko ... de Praga) - słudzy klasztoru (familares), Marcin z Oławy (Martinus de Olauia) i Stanisław z Bochni k. Krakowa (Stanislaus de Buchna) notariusz klasztorny, qui presentia habuit et commissa.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 371.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów