Rozmiar: 15909 bajtów

- 115 -

1358, 27 V, Świdnica (Swydnicz)

dominica die proxima ante festum Corporis Cristi

Bolko II książę Śląska, pan Świdnicy (Bolco dux Slezie... de Furstenberk et in Swydnicz) oświadcza, że w jego obecności Nekusch mieszczanin dzierżoniowski (Rychenbach) sprzedał opatowi i klasztorowi Cystersów w Lubiążu (Lubensia) swoją łąkę wraz z przyległościami, położoną pomiędzy wsiami Slotenyk a Włodzisławice (Heyndinrichsdorf) w dystrykcie niemczańskim (Nympschensis) jako wolną od wszelkich obciążeń, z prawem alienacji i innymi prawami, jakie posiadał sprzedający. Wystawca zatwierdził tę transakcję.

Świadkowie: Fryderyk de Pechwinkel (Fredericus), Albert Zeckel zwany Jononus de Kurdebok (Albertus), Mikołaj de Czysberk - rycerze, Rudger Wiltberg (Rudgerus) marszałek książęcy, Otto de Gryselow, Mikołaj Zachinkirche (Nicolaus), Heynlinus de Cirla, Gunczelinus ze Świn k. Jawora, Piotr de Czedlicz (Petrus) protonotariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy (w obu ekspedycjach).


Oryg.: łac. (2 ekspedycje), AP Wrocław, Rep. 91, nr 325, 326.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów