Rozmiar: 15909 bajtów

- 117 -

1358, 31 V, Wrocław (Wrat[islauia])

in die Corporis Christi

Aleksy (Alexius), Katarzyna (Catharina), Mikołaj (Nicolaus), Jan (Johannes) i Wincenty (Vincencius), dzieci Jana Flammingi (Johannes), sprzedali Zofii ze Złotoryi (Sophia de Goltberg) 3 grzywny rocznego czynszu z 4 1/2 łana we wsi Sulimów k. Wrocławia (Sylmenow).

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbecher (Johannes), Henryk Schlanz (Henricus) i Dythmarus kanclerz księstwa wrocławskiego.


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2596.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów