Rozmiar: 15909 bajtów

- 119 -

1358, 13 VI, Wrocław (Wratislauia)

Id. Junii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności Jakub Augustini (Jacobus) proboszcz kościoła w Miliczu (Miliz, Melicz) przekazał w wieczystą dzierżawę Tammonowi de Hayn (Thammonus) i jego spadkobiercom położone we wsi Swebodow dobra będące własnością tego kościoła wraz z młynem i innymi przynależnościami i uprawnieniami, jakie dotąd ów kapłan i kościół w Miliczu posiadali, w zamian za 4 grzywny rocznego czynszu oraz dziesięciny z tych dóbr, które powinny być uiszczane proboszczowi milickiemu pod karą ekskomuniki. Na prośbę ww. Jakuba i rycerza Tamana wystawca wraz z całą kapitułą wrocławską potwierdza dokonaną transakcję.

Świadkowie: magister Wawrzyniec Hartlieb (Laurentius), Szymon z Legnicy (Simon de Lignitz, Legnicz), Otto z Brna (Otto de Prubna, Brunna, CSR), Jan z Lubeki (Johannes de Lubek, Niemcy), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Janusz z Pogorzeli k. Brzegu (Janussius de Pogrella), Gawinus Awscacz (Awstacz) - rycerze, Albert Zator w Sośnicy k. Wrocławia (Albertus ... de Sossnicz) i Mikołaj Poznaniensis (Nicolaus) w Grodkowie (Grotkow) - proboszczowie, Grzegorz z Górki k. Wrocławia (Gregorius de Gorka) notariusz kancelarii biskupiej.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 153-155.
Druk: Siles. rer. script., III, s. 150, nr 187.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów