Rozmiar: 15909 bajtów

- 120 -

1358, 21 VI, Wrocław (Wrat[islavia])

fer. quinta ante festum b. Johannis Baptiste

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) oświadczają, że w ich obecności Mikołaj Schrolle (Nicolaus) sprzedał Sydelinowi Scheiteler (Sydelinus) i jego spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Kamieńcu Wrocławskim k. Wrocławia (Steyn) z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczenia tego czynszu. Rajcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Henryk z Bledzowa k. Wrocławia (H[i]nr[i]cus de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbot de Hugwicz (Merbotho), Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (H[i]nr[i[cus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz ziemi wrocławskiej (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 4.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów