Rozmiar: 15909 bajtów

- 124 -

1358, 28 VI, Wrocław (Wratislauia)

IV Kal. Julii

Piotr prepozyt opolski i oficjał wrocławski (Petrus ... Opoliensis ... Wratislauiensis) stwierdza, że Gertruda (Gerdruda) wdowa po Henryku Sutor (Sartor) z Ząbkowic Śl. (Heynricus ... de Frankensteyn) za pośrednictwem Jana (Johannes) swojego syna i profesa w klasztorze Św. Wincentego nadała mocą testamentu Wilhelmowi opatowi i całemu klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu (Wylhelmus ... Wratislauiam) dobra i dochody przekazane jej przez ojca Zygfryda Syffridus) jako wiano, a mianowicie folwark (allodium) w Kozińcu k. Ząbkowic Śl. (Lebynsteyn) wraz z przynależnościami i dochodami, folwark we wsi Hajduki Nyskie k. Nysy (Heyda), karczmę w tej wsi, 5 grzywien rocznego czynszu od chłopów, użytkowników dóbr w Hajdukach Wielkich, las za wsią Biała Nyska k. Nysy (Bela), 1/4 część dochodów z młyna w Rososznicy k. Ziębic (Alberti uilla). Nadania te mają być przeznaczone na zakup ksiąg, szat liturgicznych, obuwia, świec i świeczników oraz na inne potrzeby. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Konrad de Konfungen (Conradus) kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Jan de Grudenicz (Johannes), Tomisław z Bochni (Tomislaus de Buchna), Konrad de Plaw (Conradus), Piotr (Petrus) i Jan (Johannes) de Cunczindorf - klerycy i notariusze publiczni.

Pieczęć oficjała.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 372.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów