Rozmiar: 15909 bajtów

- 125 -

1358, 30 VI, Wrocław (Wratislauia)

II Kal. Julii.

Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnic) i kanonik wrocławski działając na podstawie specjalnego polecenia biskupa powiadamia Tyczka plebana w Boemgart, archiprezbitera "sedis Haynensis", że otrzymał pismo biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus ... Wratislauiensis; dok. z 25 VII 1358 r.) i na jego podstawie przyjął rezygnację Piotra syna Hellebolda (Petrus Helleboldi), prepozyta szpitala koło Bolkowa (Hayn), oraz Marcina z Krakowa (Martinus de Cracouia), wikariusza i altarzysty w katedrze wrocławskiej, którzy dokonali zamiany beneficjów, i skierował Marcina prezentowanego przez rajców m. Bolków (opidi Haynensis) na prepozyta szpitala.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. NN 12.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów