Rozmiar: 15909 bajtów

- 126 -

1358, 1 VII, Bytom (Bitom)

in octavam b. Johannis Baptiste

Wójt, rajcy, sędziowie przysięgli i społeczeństwo m. Bytomia (Buthumiensis) stwierdzają, że w ich mieście i w ich obecności księżna Beatrycze (Beatrix) córka Władysława, nieżyjącego już księcia kozielskiego (Wladislaus ... Cozlensis), zeznała, że sprzedała swemu bratu Konradowi, księciu Śląska, panu Oleśnicy Conradus ... Silesie ... in Olsnicz), i jego następcom należącą do niej część Bytomia (Buthum). Jednocześnie rajcy i cała rada m. Bytomia złożyła hołd lenny księciu Konradowi. Wiano należne księżnej bytomskiej Lukardzie (Lukarda ... Buthumensis) ma pozostać nienaruszone.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, 1A, s. 219.
Druk: Siles. rer. script., I, s. 887, nr 118.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów