Rozmiar: 15909 bajtów

- 131 -

1358, 3 VII, Kraków (Cracovie)

fer. tercia infa Octavas beatorum Petri et Pauli apostolorum

Kazimierz Wielki król Polski, pan i dziedzic ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i Pomorza (Kazimirus rex Polonie ... terrarum Cracovie, Sindomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Pomeranie que dominus et heres), oświadcza, że dokonał zamiany dóbr i dochodów z Konradem opatem i konwentem Kanoników Regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu (Conradus ... in Arena Wratislavie). W zamian za wsie Męka (Mancka), Folków (Polcow), Wągiczew (Wanglow) i "Luboraczicze" położone w dystrykcie sieradzkim (Syradiensis) w Królestwie Polskim (regnum Polonie) przekazał na rzecz klasztoru wieś Kuchary w dystrykcie kaliskim (Kuchari) z prawem patronatu nad tamtejszym kościołem, kościół parafialny Św. Mikołaja w Kaliszu (Calisia, Calisch) z prawem patronatu, z nowo utworzoną prepozyturą przy tym kościele, z dwoma winnicami, z których jedna niegdyś należała do kościoła Św. Mikołaja, druga do pisarza Henryka (Heynricus), z folwarkiem, z prawem sądownictwa oraz z prawem zakupu dóbr ruchomych lub nieruchomych albo czynszu na terenie Kalisza lub dystryktu kaliskiego wraz ze zwolnieniem od wszelkich obciążeń i powinności ludności na tej ziemi na rzecz urzędników króla polskiego. Jednocześnie król Polski zgodził się na opiekę duszpasterską w przekazanym klasztorowi kościele Św. Mikołaja w Kaliszu przez Kanoników Regularnych NMP we Wrocławiu zamiast duchownych świeckich.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135 D 18, s. 759-760.
Druk: KDW, III, s. 769-770, nr 2050.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów