Rozmiar: 15909 bajtów

- 133 -

1358, 4 VII, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post b. Petri et Pauli Apostolorum

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności bracia Mikołaj (Nicolaus) i Henryk (Heynricus) zwani Hubener ze wsi Czobgarth w dystrykcie wrocławskim sprzedali za 18 grzywien Janowi z Wronińca k. Góry Śl. (Johannes de Conradiswald) i jego żonie Zofii (Sophia) oraz ich spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu z 7 swoich łanów we wsi Czobgarth, z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu i prawem sprzedających do jego odkupu za tę samą cenę. Po śmierci Jana czynsz ten miał stać się własnością jego żony Zofii. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugwicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Craco[uia]), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes), Henryk Slancz (H[e]nr[i]cus) - wasale oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wroclaw, Rep. 16, sygn. 3A, k. 4v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz Bobowski



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów