Rozmiar: 15909 bajtów

- 136 -

1358, 6 VII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. sexta in Octaua b. Petri et Pauli Apostolorum

Rajcy m. Wrocławia (Consules Wrat[islauienses]) stwierdzają, że w ich obecności Franczko Radak sprzedał Mikołajowi Polakowi rzeźnikowi (Nicolaus Polonus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 4 małdraty ziarna pszenicy rocznego czynszu za sumę 16 grzywien z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu oraz prawem odkupu przez sprzedających, ale po upływie 10 lat od daty jego sprzedaży. Wystawcy zatwierdzają dokonaną transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbothe de Hugwicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 5a.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów