Rozmiar: 15909 bajtów

- 135 -

1358, 6 VII, Wrocław (Wratislauia)

II Non. Julii

Piotr prepozyt opolski i oficjał wrocławski (Petrus ...Opoliensis ... Wratislauiensis) oświadcza, że w jego obecności rycerz Hilary de Nymansdorf (Ylarius) nadał Janowi z Paczkowa (Johannes de Paczkow) prepozytowi szpitala Św. Ducha we Wrocławiu (Wratislauia) oraz jego następcom posiadane od dawna zarówno przez jego ojca, jak i przez niego dziesięciny polowe we wsiach Nymansdorf i Grodysdorf, wolne od wszelkich obciążeń, z prawem alienacji. Hilary i jego spadkobiercy nie mogli cofnąć darowizny pod karą ekskomuniki i kary pieniężnej.

Świadkowie: Piotr de Cunczindorf (Petrus), Konrad de Plaw (Conradus) - klerycy i notariusze publiczni, Mikołaj de Warmunth świecki, należący do familiares klasztoru.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. Wrocławia, sygn. 1358, 6 VII, Wrocław.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów